Klauzula informacyjna

Informujmy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowoczesna z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • administratorem/inspektorem danych osobowych u Administratora jest Miłosz Hodun, e-mail: milosz.hodun@nowoczesna.org,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania informacji dotyczących działalności Nowoczesnej na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju kulturalnego i gospodarczego RP i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • podanie danych jest niezbędne do przekazywania informacji dotyczących działalności Nowoczesnej, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest realizowanie celu przetwarzania danych,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres działania Nowoczesnej.

©2019 .Nowoczesna

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?